www.pqadongygiatruyen.com
HỒI HƯƠNG DƯỢC LIỆU
 HỒI HƯƠNG DƯỢC LIỆU
 Tính vị quy kinh của Hồi hương:

Khí thơm, vị cay, tính ấm, không có độc, đi vào tâm, thận, vị, tiểu trường và bàng quang.

Xem tiếp
ĐINH HƯƠNG DƯỢC LIỆU
 ĐINH HƯƠNG DƯỢC LIỆU
 (Cái to gọi là Mẫu đinh hương. Nhổ cái râu trắng đắp vào trong lỗ chân râu thì mọc ra râu đen, dùng vào thuốc rất hay. Đực thì nhỏ là Đinh hương, cải thi to là Mẫu Đinh hương).
Xem tiếp
VIỄN CHÍ
 VIỄN CHÍ
 Khí vị: Vị đắng cay, tính ấm, không có độc, trầm mà giáng xuốnglà thuốc âm trong dương dược, chuyển chạy vào thần kinh, lại chạy vào tâm tỳ: sợ Trân châu,  giải độc Phụ tử.
Xem tiếp
Phụ Tử trong y học cổ truyền
 Mọc phụ một bên là phụ tử, tròn to, bằng và ngay thẳng nặng chừng 1 lạng trở lên thì dược lực đầy đủ là tốt. Ô đầu, Trắc tử, Thiên hùng, Ô nhuế đều cùng một nơi xuất xứ mà khác tên
Xem tiếp
Nhục Quế
Nhục Quế
 Nhục là chỗ gần gốc, rất dày, để chữa bệnh ở hạ tiêu, Quan tức là phần giữa, dày vừa, để chữa bệnh ở trung tiêu, Chi tức là chỗ đầu cành nhỏ để chữa bệnh thượng tiêu, đó là căn cứ vào lẽ: Trời thì dẫn tới phần trên, đất thì vào phần dưới.
Xem tiếp
Trang:  
Để lại số điện thoại
Bấm vào đây
Gọi 0912.760.377